Välkommen till EVAS-registret

Det Nationella kvalitetsregistret för patienten som genomgått endovaskulär behandling för ett strokeinsjuknande.

Nyheter

Ny Dataskyddsförordning (GDPR)

Patientinformationen har uppdaterats till den av centralt personuppgiftsansvarig godkända. Du finner den här.

Senaste Årsrapporten

Årsrapport 2019

EVAS_Årsrapport2019_200827.pdf EVAS_Årsrapport2019_200827.pdf
Size : 11966.441 Kb
Type : pdf

3 Olika sidor för mer information om EVAS-registret

För en mer överskådlig hemsida har vi delat upp hemsidan.

www.evas-registret.se innehåller information om registret till patient och anhörig.

www.evas-registret.org innehåller information till deltagande centra samt till forskare.

www.evas-registry.com innehåller information på engelska om registret för internationella besökare.